отпуска в PONS речника

Преводи за отпуска в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

о̀тпуск <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м, о̀тпуск|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отпуска в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отпуска Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文