натоварен в PONS речника

Преводи за натоварен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

натова̀рен (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за натоварен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

натоварен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

check AVIAT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文