откриване в PONS речника

Преводи за откриване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

открѝван|е <-ия> СЪЩ ср

Преводи за откриване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

откриване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文