проверка в PONS речника

Преводи за проверка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

провѐрк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ФИН, ЮР, ИНФОРМ

Преводи за проверка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

проверка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文