законово в PONS речника

Преводи за законово в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за законово в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

законово Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文