потвърждение в PONS речника

Преводи за потвърждение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

потвърждѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. потвърждение ЮР, ТЪРГ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за потвърждение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

потвърждение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文