годност в PONS речника

Преводи за годност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

го̀дност <-та̀> СЪЩ ж без мн ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за годност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

годност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文