built-in в PONS речника

Преводи за built-in в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. check a. INFOR (inspection):

9. check Am:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за built-in в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

шкаф <шка̀фът, шка̀фове, бр: шка̀фа> СЪЩ м

провѐрк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ФИН, ЮР, ИНФОРМ

built-in Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文