осъждане в PONS речника

Преводи за осъждане в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

осъ̀ждан|е <-ия> СЪЩ ср ЮР

Преводи за осъждане в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

осъждане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文