trust в PONS речника

Преводи за trust в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

4. trust ECON:

5. trust FIN, LAW:

Преводи за trust в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

trust Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文