инвестиционен в PONS речника

Преводи за инвестиционен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

инвестицио̀н|ен (-на)

инвестиционен -но <-ни> ПРИЛ ИКОН, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за инвестиционен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

инвестиционен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文