responsibility в PONS речника

Преводи за responsibility в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlətɪ, Am -ˌspɑːnsəˈbɪlət̬ɪ] СЪЩ a. LAW

Индивидуални преводни двойки

Преводи за responsibility в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

responsibility Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文