trust във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trust в Английски»Френски речника

1. trust (faith):

se fier à

4. trust FIN → investment trust

2. trust (rely on):

Вижте също: investment trust

trust в PONS речника

Преводи за trust в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за trust в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trust Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文