trusted в PONS речника

Преводи за trusted в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

5. trust FIN, LAW:

Преводи за trusted в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

trusted Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文