експерти в PONS речника

Преводи за експерти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

експѐрт <-ът, -и> СЪЩ м (специалист)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за експерти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

експерти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文