бар в PONS речника

Преводи за бар в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бар <ба̀рът, ба̀рове, бр: ба̀ра> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бар в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

бар Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文