метал в PONS речника

Преводи за метал в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѐтал <-ът, -и> СЪЩ м разг МУЗ

мета̀л <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ХИМ, ТЕХН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за метал в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

метал Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文