стар в PONS речника

Преводи за стар в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стар (ста̀ра) <ста̀ри> ста̀ро ПРИЛ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стар в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

стар Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文