култура в PONS речника

Преводи за култура в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

култу̀р|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за култура в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

култура Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文