хитър в PONS речника

Преводи за хитър в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

хѝт|ър (-ра) <-ри> -ро ПРИЛ

Преводи за хитър в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

хитър Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文