ерген в PONS речника

Преводи за ерген в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ерген в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

ерген Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文