tricks в PONS речника

Преводи за tricks в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. trick (ruse, joke):

2. trick (technique for doing sth):

Преводи за tricks в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

tricks Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文