определени в PONS речника

Преводи за определени в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

определѐн (-а) <-и> ПРИЛ

1. определен ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за определени в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

определени Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文