вътрешен в PONS речника

Преводи за вътрешен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

въ̀треш|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. вътрешен (който е вътре):

2. вътрешен (свързан с дейност вътре в нщ):

4. вътрешен прен (душевен):

5. вътрешен МЕД:

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вътрешен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вътрешен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文