паритет в PONS речника

Преводи за паритет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

паритѐт <-ът> СЪЩ м без мн ИКОН, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за паритет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

паритет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文