movements в PONS речника

Преводи за movements в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. movement no pl FIN, COM:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за movements в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

movements Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文