множество в PONS речника

Преводи за множество в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мно̀жеств|о <-а> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за множество в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

множество Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文