трудоспособност в PONS речника

Преводи за трудоспособност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за трудоспособност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

трудоспособност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文