правомощие в PONS речника

Преводи за правомощие в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

правомо̀щи|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за правомощие в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

правомощие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文