втора в PONS речника

Преводи за втора в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за втора в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

втора Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文