цигулка в PONS речника

Преводи за цигулка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

цигу̀лк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за цигулка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

цигулка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文