скорост в PONS речника

Преводи за скорост в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ско̀рост <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. скорост ФИЗ, АВТО, ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за скорост в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
at a speed of

скорост Примери от PONS речника (редакционно проверени)

drag AVIAT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文