светлината в PONS речника

Преводи за светлината в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за светлината в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

светлината Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文