спазвам в PONS речника

Преводи за спазвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

спа̀звам нсв, спа̀зя св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за спазвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

спазвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文