закуска в PONS речника

Преводи за закуска в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

заку̀ск|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за закуска в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

закуска Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文