трета в PONS речника

Преводи за трета в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Преводи за трета в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
dritte(r, s)

трета Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文