неизпълнение в PONS речника

Преводи за неизпълнение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

неизпълнѐни|е <-я> СЪЩ ср и ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за неизпълнение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

неизпълнение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文