отпуск в PONS речника

Преводи за отпуск в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

о̀тпуск <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м, о̀тпуск|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отпуск в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отпуск Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文