собствени в PONS речника

Преводи за собствени в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за собствени в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

собствени Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文