проблеми в PONS речника

Преводи за проблеми в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

проблѐм <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м, проблѐм|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за проблеми в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

проблеми Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文