физически в PONS речника

Преводи за физически в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

физически <-и> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за физически в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

физически Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文