arrangement в PONS речника

Преводи за arrangement в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. arrangement a. LAW, FIN:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arrangement в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

arrangement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文