потребителите в PONS речника

Преводи за потребителите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м, потребѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ, ИНФОРМ

ѝнтернет потребѝтел <-ят, -и> СЪЩ м ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за потребителите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

потребителите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文