съвети в PONS речника

Преводи за съвети в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

съвѐт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. съвет АДМ (съвещателен орган):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съвети в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съвети Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文