отнасям в PONS речника

Преводи за отнасям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.отна̀сям нсв, отнеса̀ св VERB прх

II.отна̀сям нсв, отнеса̀ св VERB рефл отнасям се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отнасям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

отнасям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文