разчет в PONS речника

Преводи за разчет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разчѐт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. разчет ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разчет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разчет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文