хлябът в PONS речника

Преводи за хлябът в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

хляб <хля̀бът, хля̀бове, бр: хля̀ба> СЪЩ м

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хлябът в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

хлябът Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文