казано в PONS речника

Преводи за казано в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

каза̀н <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за казано в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

казано Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文