подобрявам в PONS речника

Преводи за подобрявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.подобря̀вам нсв, подобря̀ св VERB прх

II.подобря̀вам нсв, подобря̀ св VERB рефл

Преводи за подобрявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подобрявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文