луд в PONS речника

Преводи за луд в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

луд (лу̀да) <лу̀ди> лу̀до ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за луд в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

луд Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文